De unga

De unga, även kallad 1909 års män, var namnet på en konstnärsgrupp som bildadades 1907 och upplöstes 1911. Gruppen bestod främst av konstnärer från Konstnärsförbundets 3:e målarskola. Gruppen utgjordes av bl.a. konstnärerna Isaac Grünewald, Tor Bjurström, Arthur Percy, Birger Simonsson och Sigfrid Ullman där Simonsson var ledargestalten. Den bestod uteslutande av manliga konstnärer och till skillnad mot andra grupperingar bildade under denna period hade gruppen inskrivet i sina stadgar att inga kvinnor fick bli medlemmar.

De Ungas första utställning i Stockholm 1909 betraktas ofta av konsthistoriker som modernismens genombrott inom svensk konst.

Utställningar och medlemmar (bör kanske redigeras)
Gruppen ville stå för det nya och tillkomsten var egentligen endast som trots mot den äldre generationen konstnärer, till exempel Karl Nordström, som då var lärare på Konstnärsförbundets målarskola. Nordström som varit en av de som tidigare revolterat mot bl.a akademien, (Opponenterna), blev nu alltså själv måltavla för denna nya konstrevolution. Många av medlemmarna var ganska stridbara. 1909 gör gruppen en epokgörande utställning i Stockholm . De som medverkade på denna utställning brukar kallas 1909-års män. De Unga ställde även ut 1910 och 1911 varefter gruppen upplöstes, för att efterträdas av andra grupper: Först de Åtta och senare Falangen. Många av De unga ingick i dessa nya konstellationer. På de tre utställningarna ställde sammantaget 22 män samt på sista utställningen även en kvinna (Fanny Falkner) ut. Huvudsakligen ställdes måleri ut, men Ivar Johnson ställde ut skulpturer, Arthur Sahlén grafik samt Einar Nerman teckningar. Det fanns därtill ett par konstnärer som ingick i gruppen men som aldrig medverkade på någon av utställningarna.

På "De Ungas" första utställning 1909 på Hallins konsthandel i Stockholm medverkade: Gregori Aminoff, Ture Ander, Tor Bjurström, Gabriel Burmeister, Arthur Carlson-Percy, Leander Engström, Isaac Grünewald, Knut Janson, Ivar Johnsson (skulpturer), Gunnar Lundh, Arvid Nilsson, Carl Ryd, Gösta Sandels, Birger Simonsson och Sigfrid Ullman. På "De Ungas" andra utställning 1910 på Hallins konsthandel i Stockholm medverkade: Gregori Aminoff, Ture Ander, Tor Bjurström, Arthur Carlson-Percy, Leander Engström, Isaac Grünewald, Edward Hald, Albert Hoffsten, Knut Janson, Einar Nerman, Arvid Nilsson, Carl Ryd, Arthur Sahlén, Gösta Sandels, Birger Simonsson, Gabriel Strandberg och Sigfrid Ullman. På "De Ungas" tredje utställning 1911 på Hallins konsthandel i Stockholm medverkade: Gregori Aminoff, Ture Ander, Tor Bjurström, Arthur Carlson-Percy, Leander Engström, Fanny Falkner, Isaac Grünewald, Edward Hald, Albert Hoffsten, Knut Janson, Hadar Jönzén, Erik Lindwall, Gunnar Lundh, Einar Nerman, Arvid Nilsson, Carl Ryd, Gösta Sandels, Birger Simonsson och Sigfrid Ullman. En konstnär som ingick i "De Unga" men inte ställde ut med dem var August Lundberg. Därtill var exempelvis Einar Jolin knuten till dem. Som respons till bildandet av en exklusivt manlig förening bildade en grupp kvinnliga konstnärer 1910 (året efter De Ungas första utställning) Föreningen Svenska Konstnärinnor.

Hämtat från Wikipedia