Gösta Adrian-Nilsson, GAN,, 1884-1965, svenska konstnär och författare som föddes i Lund 2 april 1884 och dog i Stockholm 29 mars 1965.

Gan debuterade som konstnär 1907 med en utställning på Lunds univeritets konstmuseum. Efter studier i bland annat Köpenhanmn reste han 1913 till Berlin för att studera modernism. Där kom han genom författaren Herwarth Waldens galleri "Det Sturm" i kontakt med futurism, expressionism och kubism. Influerad av dessa ismer skapade GAN sedan sin nya, modernistiska stil.

1916 flyttade han till Stockholm där han genom sin modernistiska konst och sin propaganda för den nya konsten, väckte stor uppmärksamhet.

Gösta Adrian-Nilsson var i sina tavlor nästan maniskt fixerad vid sjömän och han dyrkade maskulin kraft. Andra favoritmotiv var manliga idrottsutövare. Dessa motivval var ett uttryck för hans sexuella läggning. Den homosexuella erotiken var både förbjuden och tabubelagd och han tvingades leva ett dubbelliv.

Mellan åren 1920 och 1925 bodde och arbetade GAN i paris där han kom i kontakt med Fernand Léger. Denna kontakt ledde till att GANs inriktning mot kubismen förstärktes.

Under 1930-talet ansöt sig Gösta Adrian-Nilsson till surrealismen.

Förutom oljemålningar finns akvareller med folkvisemotiv samt gobelängkartonger bland hans verk. Dessa "säljbara" verk gjorde GAN dock i de flesta fall av ekonomiska skäl snarare än konstnärliga. Han skrev även dikter, noveller och barnböcker.

Gösta Adrian-Nilsson är bland annat representerad på Nationalmuseum och Modersna Museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Waldemarsudde och Kulturen i Lund. På Kulturen i Lunf utgör GANs verk tillsammans med silversmeden Wiveb Nilsson stommen i en permanent utställning om modernismen.

Källa Wikipedia

Se även: amanda


Gösta Adrian-Nilsson, Sjöman ombord, 1916, olja på duk, 96,5 x 96,5 cm


Gösta Adrian-Nilsson, I gatuvimlet, 1917, olja på duk, 58 x 43 cm