Medeltiden

I allmän svensk histroria börjar medeltiden omkring år 1000, och epoken sträcker sig till 1520-talet då Gustav Vasa blev kung över Sverige.


Romantiken räknas från omkring år 1000 till omkring år 1240.


Unggotisk och höggotisk konst från omkring 1240 till omkring 1380.


Sengotisk konst från omkring 1380 till omkring 1520